Соёл

zGZAdC4WNS_small

Корпораци сприт

Прагматик, санаачлагатай, шинэлэг, бардам зангүйгээр хожих, сэтгэлээр унахгүйгээр бүтэлгүйтэх, зорилгодоо хүрэхээсээ өмнө үргэлж урагшил.

Аливаа зүйлийг хийх зарчим

Хөлөө газарт байлгаж, зорилго хайж, уруу таталтаас зайлсхийж, бодит байдалд боломжтой зүйлийг хийж, хариуцлагатай зүйл хийж, нийгэмд тустай зүйлийг хий.

Гол утга нь

Байгууллагын урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөнд ажилчдын хувийн зорилгыг нэгтгэх, pхүмүүс рүү чиглэсэн, хүмүүс ба хүмүүсийн хооронд эв найртай хөгжилд хүрэх корпораци.

Ажлын хэв маяг

ноцтой ба өөрийгөө өдөөсөн, ажиллаж амьдарч болно нэгэн зэрэг. Ажилчдын нэр төр, эрхэм зорилгыг бий болгох. Хатуу, сахилга баттай, бусдад зөөлөн ханддаг

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca